Ngày tựu trường đã cận kề mà mà cảm xúc còn nhiều rối ren?!! Thế là qua rồi chuỗi ngày “vô tư tự tại” của những tháng hè rực rỡ hix hix. Sao đi mua cặp, balo, sách vở chuẩn bị cho năm học mới mà lòng rối bời vậy nè

HẾ GIỚI DIỆU KỲ CỦA CHA

Lúc nhỏ, balo của Cha như cả một Thế giới Diệu kì. Chẳng biết sao cứ mỗi lần Cha đi làm về, lại có muôn vàn món quà lý thú từ balo ấy mà ra. Quà nào cũng thú vị, dù chỉ bình dị giản đơn, nhưng lại mở ra cả một thế giới mộng mơ êm đềm cùng Cha.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Trả lời